Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53039
Title: Вплив складу електроліту та параметрів стаціонарного електролізу на склад покриттів Fe–Co–W
Authors: Лагдан, Інна Володимирівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Keywords: гальванічні покриття; ліганд; густина струму; кобальт; вольфрам
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "Нілан-ЛТД"
Citation: Вплив складу електроліту та параметрів стаціонарного електролізу на склад покриттів Fe–Co–W / І. В. Лагдан [та ін.] // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. 10-ї Української наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнар. участю, 27-29 березня 2017 р. / відп. ред. О. М. Щендрик ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 205.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53039
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lahdan_Vplyv_skladu_2017.pdf322,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.