Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53056
Title: Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Authors: Солодовник, Тетяна Олександрівна
Середа, Наталія Вікторівна
Квасник, Ольга Віталіївна
Keywords: навчально-методичний посібник; концепції теорії навчання; розробки практичних занять; педагогіка; технологізація освіти
Issue Date: 2021
Citation: Солодовник Т. О. Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Т. О. Солодовник, Н. В. Середа, О. В. Квасник ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 176 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53056.
Abstract: Метою вивчення дисципліни "Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі" є розуміння магістрантами змісту дидактичних систем та освітніх технологій у вищій школі, знання структури різних видів навчальних планів, освітніх програм, сформованість практичних умінь щодо реалізації у вищій школі різних видів, форм і методів проведення навчальних занять. Призначений для магістрів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53056
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Solodovnyk_Dydaktychni_systemy.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.