Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53070
Title: Вплив вмісту молібдену на експлуатаційні характеристики тернарного сплаву
Authors: Сачанова, Юлія Іванівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Keywords: гальванохімічна технологія; тугоплавкий компонент; молібдат-іони; електроліти
Issue Date: 2019
Publisher: Херсонська державна морська академія
Citation: Вплив вмісту молібдену на експлуатаційні характеристики тернарного сплаву / Ю. І. Сачанова [та ін.] // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті = Modern information and innovation technologies in transport (MINTT-2019) : зб. матеріалів 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 травня 2019 р. / орг. ком.: В. В. Чернявський [та ін.] ; Херсон. держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2019. – С. 415-416.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53070
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sachanova_Vplyv_vmistu_2019.pdf730,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.