Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53071
Title: Електроліт для швидкісного селективного розчинення сплавів вольфраму
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Панкратьєва, Марія Сергіївна
Keywords: патент; корисна модель; лужний електроліт; неорганічні сполуки; оксиди карбону; оксиди вольфраму
Issue Date: 2010
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 50653 Україна, МПК C22B 34/36 (2006.01) C25B 1/00. Електроліт для швидкісного селективного розчинення сплавів вольфраму / Сахненко М. Д., Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю., Панкратьєва М. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u200909621 ; заявл. 21.09.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. – 2 с.
Abstract: Електроліт для швидкісного селективного розчинення сплавів вольфраму, що містить натрій гідроксид, який відрізняється тим, що містить додатково натрій пірофосфат (цитрат), натрій хлорид при такому співвідношенні компонентів, г/л: натрій гідроксид 1-5; натрій пірофосфат (цитрат) 130-260; натрій хлорид 20-40; рН 9-12.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53071
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010_Sakhnenko_Patent_50653.pdf125,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.