Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53072
Title: Спосіб електрохімічного перероблення псевдосплавів вольфраму
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Богоявленська, Олена Володимирівна
Андрощук, Дмитро Степанович
Keywords: патент; корисна модель; переробка вторинної сировини; хімічно агресивні реагенти; водень; пасивація анода
Issue Date: 2012
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 70311 Україна, МПК C25C 3/00. Спосіб електрохімічного перероблення псевдосплавів вольфраму / Єрмоленко І. Ю., Сахненко М. Д., Ведь М. В., Богоявленська О. В., Андрощук Д. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2011 12740 ; заявл. 31.10.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 4 с.
Abstract: Спосіб електрохімічного перероблення псевдосплавів вольфраму включає анодне розчинення вторинної сировини. Поляризацію здійснюють імпульсним струмом густиною 30-100 А/дм² при тривалості імпульсу 1∙10⁻¹ і паузи 1∙10⁻³ с у розчині електроліту, що містить дифосфат і цитрат лужного металу, при температурі 30-40 °C.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53072
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_Iermolenko_Patent_70311.pdf155,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.