Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53073
Title: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-вольфрам
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Зюбанова, Світлана Іванівна
Лагдан, Інна Володимирівна
Keywords: патент; корисна модель; нанесення на метали; електроліт; агресивність; тугоплавкий компонент; осадження
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 109909 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-вольфрам / Єрмоленко І. Ю., Ведь М. В., Сахненко М. Д., Зюбанова С. І., Лагдан І. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2016 03936 ; заявл. 11.04.2016 ; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17. – 4 с.
Abstract: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-вольфрам полягає в катодному осадженні із застосуванням нестаціонарного електролізу. Процес проводять уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 2-6 А/дм², в робочому діапазоні тривалості імпульсу 2·10⁻²-5·10⁻² с і паузи 5·10⁻³-5·10⁻² с, з електроліту, що містить сульфат заліза (ІІІ), сульфат кобальту, вольфрамат натрію, цитрат натрію, сульфат натрію, борну кислоту, при температурі 20-25 °С, рН 4,0-4,5.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53073
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Iermolenko_Patent_109909.pdf150,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.