Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53075
Title: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-молібден
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Сачанова, Юлія Іванівна
Keywords: патент; корисна модель; нанесення на метали; молібдат амонія; хлорид-іони; асиметричний струм
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 110884 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Cпосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-молібден / Єрмоленко І. Ю., Ведь М. В., Сахненко М. Д., Сачанова Ю. І. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2016 03871 ; заявл. 11.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4 с.
Abstract: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-молібден включає катодне осадження із застосуванням нестаціонарного електролізу. Процес проводять уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 2-5 А/дм², в робочому діапазоні тривалості імпульсу 2·10⁻²-5·10⁻² с і паузи 5·10⁻³-5·10⁻² с, з електроліту, що містить сульфат заліза(ІII), сульфат кобальту, молібдат натрію, цитрат натрію, сульфат натрію, борну кислоту, при температурі 20-25 °C, рН 3,5-4,0.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53075
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Iermolenko_Patent_110884.pdf184,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.