Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53080
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Механіка". Частина 2. Динаміка
Authors: Храмова, Тетяна Іванівна
Кривоніс, Світлана Станіславівна
Шелест, Тетяна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; матеріальні точки; імпульси; динамічні рівняння руху; закон всесвітнього тяжіння; тверді тіла; момент інерції; теорема Штейнера
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Механіка" з курсу "Фізика" : для студентів техн. спец. Ч. 2. Динаміка / уклад.: Т. І. Храмова, С. С. Кривоніс, Т. М. Шелест ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 48 с.
Abstract: Важливою складовою навчального процесу є здобуття студентами знань з фізики не тільки на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, а й під час самостійної та індивідуальної роботи. Вміння розв’язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. У поданих методичних вказівках наводяться теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач, студентам пропонується дати відповідь на контрольні запитання, розв’язати задачі різних рівнів складності з розділу "Динаміка" курсу "Фізика". Поєднання тестових завдань, типових та нестандартних задач дасть можливість студентам більш досконало опанувати предмет курсу. Ряд задач підвищеної складності сприятиме поглибленню знань з дисципліни "Фізика" за допомогою творчого пошуку та вивчення запропонованих проблем. Наведений на початку роботи теоретичний матеріал з розділу "Динаміка" має на меті сприяти більш успішному розв’язанню задач. Таким чином, дані методичні вказівки до самостійної роботи студентів є корисними, як у плані засвоєння теоретичного матеріалу, так і щодо можливості перевірки знань. Методичні вказівки призначені для студентів усіх технічних спеціальностей денної форми навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8116-6189
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53080
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Dynamika.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.