Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53082
Title: Тернарні сплави – перспективний електродний матеріал
Authors: Сачанова, Юлія Іванівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Keywords: електрокаталізатори; корозійна стійкість; електролітичні покриви; гальваностатичний режим
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Citation: Тернарні сплави – перспективний електродний матеріал / Ю. І. Сачанова [та ін.] // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2019 р. / редкол.: О. О. Мураєва [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 158.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53082
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sachanova_Ternarni_splavy_2019.pdf231,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.