Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53094
Title: Інтелектуальний потенціал України як аспект управління: проблеми та напрямки розвитку
Other Titles: Intellectual potential of Ukraine as an aspect of management: problems and directions of development
Authors: Марчук, Леся Сергіївна
Keywords: економіка; наука; гранти; трансфер технологій; молоді вчені
Issue Date: 2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Citation: Марчук Л. С. Інтелектуальний потенціал України як аспект управління: проблеми та напрямки розвитку / Л. С. Марчук // Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 7 листопада 2018 р. / відп. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2018. – С. 102-103.
Abstract: У функціональній діяльності галузі економіки України та життєдіяльності суспільства найголовнішу роль відіграє розвиток наукової сфери, а саме: інтелектуальний потенціал. Розвиненість науки є ключовим чинником формування соціального, економічного, інтелектуального, трудового, інноваційного, промислового і т.д. потенціалів країни.На сучасному етапі розвитку економіки знань використання інтелектуального потенціалу не є досить ефективним, що спричинене недостатнім фінансуванням науки і освіти України; недостатнім рівнем оплати праці персоналу; низьким рівнем інноваційної діяльності підприємств та впровадженням нових видів товарів та послуг.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7108-1632
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53094
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchuk_Intelektualnyi_potentsial_2018.pdf280,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.