Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53107
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Керування режимами електроенергетичних систем"
Authors: Довгалюк, Оксана Миколаївна
Привалов, Юрій Леонідович
Федосеєнко, Олена Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; тренажер диспетчера "Фенікс"; тренувальні заняття; режимна модель ЕЕС; комутаційна модель
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Керування режимами електроенергетичних систем" : для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад.: О. М. Довгалюк, Ю. Л. Привалов, О. М. Федосеєнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 58 с.
Abstract: В енергетиці керування режимами є одним із важливих та складних завдань, оскільки цей процес визначає ефективність і надійність роботи електроенергетичної системи (ЕЕС). Для майбутніх фахівців важливим є розвиток практичних навичок з аналізу режимів електроенергетичних систем та керування ними. У вирішенні цієї задачі важливу роль відіграють лабораторні роботи. Значним аспектом при виконанні лабораторних робіт є застосування сучасного обладнання та технічних засобів, які безпосередньо використовуються в енергетичних компаніях, оскільки це дозволяє адаптувати студентів до реальних умов їх подальшої професійної роботи. Так, режимні тренажери призначені для придбання диспетчерським персоналом енергосистем та їх об’єднань навичок щодо підтримання параметрів режиму енергосистеми в заданій області в процесі керування нормальними режимами і в аварійних ситуаціях, пов’язаних із раптовими порушеннями балансу активної потужності та змінами схеми мережі. Режимні тренажери активно використовуються в найбільших енергетичних компаніях США, Канади, Західної Європи, Японії, України для підготовки диспетчерського персоналу. Велике значення надається формуванню наближеної до реальних умов обстановки, включаючи деталі оснащення диспетчерського пункту, тимчасових затримок в отриманні інформації, виконанні наказів і багато іншого. Режимний тренажер диспетчера призначений для проведення протиаварійних тренувальних навчань оперативно-диспетчерського персоналу і може бути використаний на всіх етапах проведення підготовки персоналу: для початкової підготовки, підготовки на оперативну посаду, спецпідготовки (підтримання кваліфікації оперативного та оперативно-ремонтного персоналу), перепідготовки на нову посаду, кваліфікаційної перевірки знань, протиаварійних тренувань зміни з метою розвитку навичок колективних дій тощо.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53107
Appears in Collections:Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Keruvannia.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.