Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53108
Title: Актуальні проблеми автоматики та приладобудування
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; автоматика; управління в технічних системах; медичні прилади; біологічні прилади; прилади і методи контролю; інформаційно-вимірювальні технології; технічне регулювання; сертифікація; стандартизація; менеджмент якості; електромагнітні процеси; електричні прилади; електронні прилади
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Мезіна В.
Citation: Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 1-ї Міжнар.. наук.-техн. конф., 7-8 грудня 2017 р. / ред. кол.: П. О. Качанов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : ФОП Мезіна В., 2017. – 252 c.
Abstract: У збірнику представлено теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, студентами, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій та підприємств. Для викладачів, студентів, наукових співробітників, фахівців.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53108
ISBN: 978-6177577-38-5
Appears in Collections:Актуальні проблеми автоматики та приладобудування. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2017_Aktualni_problemy_avtomatyky.pdf6,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.