Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131
Title: Особливості формування інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств у залежності від специфіки підприємницької діяльності
Authors: Марчук, Леся Сергіївна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: оцінка; машинобудування; промисловість; основні виробничі фонди; асортимент продукції; персонал
Issue Date: 2019
Citation: Марчук Л. С. Особливості формування інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств у залежності від специфіки підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Л. С. Марчук, П. Г. Перерва // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 10 травня 2019 р. / ред. кол.: В. С. Мошинський [та ін.] ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Електрон. текст. дані. – Рівне, 2019. – С. 207-208. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131
Abstract: Інтелектуальний потенціал для будь-якого промислового підприємства дає змогу визначити галузь промисловості та місце у народному господарстві держави. Промислові підприємства, в свою чергу, поділяються на добувні та обробні (в залежності від споживання сировини). При цьому, добувні та обробні промислові підприємства теж мають розподіл на низку значних галузей, котрі формують національну економіку. Яскравим прикладом може слугувати обробна промисловість, до складу якої входять підприємства машинобудування, чорної та кольорової металургії, легкої, харчової промисловості (ці загальні галузі сегментуються в менші підгалузі, які теж поділяються певним чином).
ORCID: orcid.org/0000-0002-7108-1632
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53131
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchuk_Osoblyvosti_formuvannia_2019.pdf277,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.