Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53167
Title: Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою "Похідна та її застосування"
Authors: Пріщенко, Ольга Петрівна
Чорна, Олена Сергіївна
Keywords: методичні вказівки; техніка диференціювання; правило Лопіталя; графіки функцій
Issue Date: 2018
Citation: Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою "Похідна та її застосування" [Електронний ресурс] : для студентів усіх спец. / уклад.: О. П. Пріщенко, О. С. Чорна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53167.
Abstract: Методичні вказівки розроблені як продовження серії "Практичні заняття з вищої математики" та призначені для викладачів та студентів, у тому числі тих, що навчаються за особистим навчальним планом. Методичні вказівки до проведення практичних занять з теми "Похідна та її застосування" складаються з 7 практичних занять та охоплюють навчальну програму з курсу вищої математики для студентів усіх спеціальностей. Кожне практичне заняття розділено на підтеми. Вони одночасно являються і контрольними запитаннями, відповіді на які є необхідним мінімумом для успішного засвоєння матеріалу. Далі, згідно з даною темою, наведені задачі, до яких додаються відповіді. Після кожного практичного заняття подано список літератури, яка рекомендована до самостійного ознайомлення. До цього списку увійшли: традиційний класичний підручник, навчально-методичні видання кафедр нашого університету і навчальний посібник, розроблений в ХТУРЕ. Завершуються методичні вказівки варіантами контрольних робіт.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0530-2131
orcid.org/0000-0003-3746-571X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53167
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Pokhidna.pdf302,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.