Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53168
Title: Границі і неперервність
Authors: Пріщенко, Ольга Петрівна
Черногор, Тетяна Тимофіївна
Keywords: класифікація точок розриву; техніка обчислення границь; многочлени; диференціальні рівняння
Issue Date: 2018
Citation: Границі і неперервність : тестові завдання для контролю знань з вищої математики для студентів техн. спец. / уклад.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 60 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53168.
Abstract: Процес навчання включає в себе контроль досягнутих результатів, який направлений на оцінку об’єму отриманих знань, ширини та глибини засвоєння матеріалу, який вивчається та рівня підготовки студентів. Сучасні технології контролю в основному базуються на тестах, які є зручним інструментом для об’єктивної оцінки. Тестування широко використовується не тільки у сфері освіти, але і при прийомі на роботу, для оцінки кваліфікації персоналу при атестації і т. п. Використання тестів дозволяє уніфікувати процедуру оцінювання, так як всі, що проходять тестування, знаходяться в однакових умовах і використовують однакові матеріали. В теперішній час тестування використовується, зокрема, при проведенні випускних екзаменів в середній школі у вигляді ЗНО. Але тести, які використовуються для оцінки знань, одержаних у вищому навчальному закладі, дещо відрізняються від звичайних запитань ЗНО. Зокрема, тести з математики орієнтовані не тільки на контроль обчислювальних навиків і перевірку засвоєння основних формул та алгоритмів, але і на оцінку рівня розуміння теоретичного матеріалу. Дані тести містять в собі завдання по усіх розділах теми "Границі і неперервність". Для полегшення роботи студентів в кінці цієї розробки вміщено короткі відомості про границі. Рівень складності тестів розрахований на стандартну програму з вищої математики для технічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0530-2131
orcid.org/0000-0003-3746-571X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53168
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Hranytsi.pdf441,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.