Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53183
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі"
Authors: Соснов, Ігор Ігорович
Степуріна, Світлана Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; парні кореляції; метод Феррара – Глобера; матриці; коефіцієнти регресії
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" усіх форм навчання / уклад.: І. І. Соснов, С. О. Степуріна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 50 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53183.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0027-5488
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53183
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Optymizatsiini_metody.pdf1,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.