Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53184
Title: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Біржова діяльність"
Authors: Сергієнко, Олена Андріанівна
Степуріна, Світлана Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; ринок цінних паперів; форвардна ціна; валютні розрахунки; біржові операції; комбінація стренгл
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Біржова діяльність" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" усіх форм навчання / уклад.: О. А. Сергієнко, С. О. Степуріна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 50 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53184.
Abstract: Методичні вказівки щодо забезпечення практичної роботи студентів з дисципліни "Біржова діяльність" призначені для студентів всіх форм навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Запропоновані методичні вказівки є основою для опанування студентами практичної складової дисципліни, вивчення якої передбачає систематизацію знань з історії розвитку біржового та фондового ринку в Україні і світі, правового забезпечення біржової торгівлі та особливостей цього виду економічної діяльності. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів чітких уявлень щодо ролі і місця фондової та біржової торгівлі у системі економічних зв’язків, про сутність, організацію та головні чинники цього виду торгівлі, відпрацювання вміння вільно орієнтуватись у поняттях та категоріях дисципліни. Практична робота передбачає такі складові: самостійна робота при підготовці доповідей для семінарських занять; аудиторна робота під час семінарських та практичних занять; розв’язання задач; розв’язання ситуаційних завдань; відповіді на контрольні запитання; складання тестових завдань; виконання самостійних робіт у формі рефератів та складання письмових звітів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53184
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Birzhova_diialnist.pdf1,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.