Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53189
Title: Особливості розрахунку показників рентабельності
Authors: Кучіна, Світлана Едуардівна
Троянський, Богдан Сергійович
Keywords: підприємства; власний капітал; виробничі інвестиції; ризики
Issue Date: 2019
Citation: Кучіна С. Е. Особливості розрахунку показників рентабельності [Електронний ресурс] / С. Е. Кучіна, Б. С. Троянський // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез доп. 9-ї Міжвуз. наук.-практ. конф., 28 листопада 2019 р. / гол. оргком. О. О. Морозов ; Нац. акад. Нац. гвардії України. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – С. 96-98. – URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10183/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1.pdf, вільний (дата звернення 16.06.2021 р.).
Abstract: Рентабельність характеризує рівень прибутковості діяльності підприємства. Розраховується рентабельність на основі показників прибутку. Для обґрунтування висновків за результатами розрахунків показників рентабельності необхідно приймати до уваги: часовий аспект, ризики, несумісність розрахунків, помилки менеджерів. Границі рентабельності не встановлюються, а основними чинниками підвищення рентабельності можуть бути: зростання прибутку, зменшення вартості основних виробничих фондів та залишків нормованих оборотних коштів, зниження собівартості продукції.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53189
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchina_Osoblyvosti_rozrakhunku_2019.pdf165,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.