Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53204
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском"
Authors: Окунь, Антон Олександрович
Губський, Сергій Олександрович
Чухліб, Віталій Леонідович
Ашкелянець, Антон Володимирович
Юрченко, Олександр Анатолійович
Keywords: методичні вказівки; програмні продукти; операційні системи; інформаційні технології; побудова плоских ескізів
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском" [Електронний ресурс] : для студентів освіт. програми "Прикладна механіка" ден. і заоч. форми навчання / уклад.: А. О. Окунь [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 88 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53204.
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів освітньої програми "Прикладна механіка" і допоможуть їм оволодіти знаннями і навичками з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском". У роботі надані алгоритми побудови твердотільних моделей в системі автоматизованого проектування, що допоможуть студентам при виконанні лабораторних та практичних робіт з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском". Широке впровадження систем автоматизованого проектування (САПР) або CAD-систем (computer aided design) у всі сфери промислової розробки продукції є довершеним фактом. За останні десятиліття системи автоматизованого проектування пройшли шлях від простих систем двовимірної побудови і розробки креслення до програмних продуктів, які містять підтримку повного циклу розробки виробу. На сьогодні для підвищення якості розробок обов’язковою умовою є використання об’ємних тривимірних 3D моделей як основного елемента проектування. Тривимірна модель містить повний опис фізичних властивостей об’єкта (об’єм, момент інерції, характеристики матеріалів), що дає можливість розробнику максимально наблизити комп’ютерну модель до реального виробу. Система автоматизованого проектування SolidWorks є інтегрованим середовищем тривимірного параметричного моделювання, яка використовує традиційний інтерфейс операційних систем сімейства Microsoft Windows. SolidWorks містить повний цикл моделювання: від представлення тривимірних моделей деталей і складань, оформлення двовимірних креслень до розрахунку механічних, теплових, електромагнітних та інших характеристик методами комп’ютерного моделювання і створення фотореалістичних зображень об’єктів. Викладений матеріал не є повним описом об’єктів проектування SolidWorks, містить методики ефективного використання інструментів на основі прикладів і завдань. Метою методичних вказівок є надання студентам інформації щодо побудови об’ємних твердотільних моделей в системі автоматизованого проектування. Оскільки програма SolidWorks 2019 англомовна, назви команд на рисунках та в тексті наведено на англійській мові.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6467-4229
orcid.org/0000-0001-6176-0917
orcid.org/0000-0001-7935-3834
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53204
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Osnovy_modeliuvannia.pdf7,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.