Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53209
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Одержання чорних функціональних покрить на сталях"
Authors: Лещенко, Сергій Анатолійович
Штефан, Вікторія Володимирівна
Кануннікова, Надія Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; термічне оксидування; високотемпературне лужне оксидування; хімічні реакції; чорне фосфатування; чорне нікелювання; чорне хромування
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Одержання чорних функціональних покрить на сталях" [Електронний ресурс] : для студентів спец.161 "Хімічні технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: С. А. Лещенко, В. В. Штефан, Н. О. Кануннікова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53209.
Abstract: Серед технологічних процесів одержання захисно-декоративних покрить особливе місце займає чорніння сталі, яке у більшості випадків можна віднести до хімічного фарбування. Хімічне фарбування слід відрізняти від механічного фарбування, яке полягає в механічному нанесенні на поверхню матеріалу певного барвника. При хімічному фарбуванні в якості барвників виступають речовини, що утворюються в результаті хімічних реакцій в процесі самого фарбування. При цьому в цих реакціях може приймати участь і речовина матеріалу, що підлягає фарбуванню. При традиційному хімічному фарбуванні сталі в чорний колір фарбниками можуть бути плівки оксидів заліза Fe₃O₄, фосфатів заліза або змішані оксидно-фосфатні сполуки, утворені в результаті окиснення поверхневого шару металу. Крім того, чорний колір на поверхні сталевих деталей може бути отриманим в результаті осадження покрить чорним нікелем (що містять нікель, цинк, сірку та органічні сполуки) або чорним хромом. На даний момент значно поширені процеси так званого холодного оксидування сталі, які поєднують в собі ознаки оксидування і фосфатування сталі, але утворення покрить глибокого чорного кольору на сталях різних марок пов’язано з утворенням на поверхні сталі плівки селеніду міді. Ознайомлення з різноманітними процесами одержання чорних покрить на сталях сприяє обґрунтованому визначенню оптимального способу обробки для кожного конкретного завдання. Мета роботи – ознайомлення з процесами одержання чорних функціональних покрить, виявлення впливу складів розчинів, режимів процесів та способів підготовки поверхні на якість, структуру, товщину, масу та інші властивості чорних функціональних покрить на сталях різних марок.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53209
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Oderzhannia.pdf518,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.