Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53218
Title: Ми навчаємося в Україні
Authors: Чернявська, Світлана Миколаївна
Немерцова, Олена Євгенівна
Сабадир, Галина Іванівна
Дяченко, Олена Валеріївна
Keywords: методичні вказівки; історія України; географічне положення; гімн; культурне життя; літературний Харків; Харків театральний
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Видавництво "Форт"
Citation: Ми навчаємося в Україні : метод. вказівки для виконання практ. завдань з навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для іноземних студентів усіх спец. / уклад.: С. М. Чернявська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Форт, 2021. – 65 с. – Укр., рос. мовами.
Abstract: Сьогодні актуальним залишається питання вивчення української мови як іноземної, тому що освіта відіграє пріоритетну роль. Саме від неї залежить рівень підготовки молодого покоління в умовах інтеграції України у світовий інформаційний, економічний, культурний простір. Це зобов’язує дбати про українську мову не лише в Україні, а й в усьому світі. Оволодіння українською мовою іноземними громадянами є необхідністю для життя в Україні. Створення методичного видання "Ми навчаємося в Україні" скеровано на поширення обсягу знань іноземних студентів про Україну, де вони нині живуть і навчаються, а також розвиток їхніх навичок й умінь самостійного висловлювання на задану тему з використанням текстових матеріалів, поглиблення та систематизацію отриманих знань, поповнення лексичного запасу студентів. Методичні вказівки складаються із 13 уроків, які містять: а) передтекстові завдання; б) завдання на розвиток граматичних правил; в) післятекстові завдання, які передбачають відповіді на запитання за змістом і стимулювання до самостійних монологічних висловлювань. Вивчаючи тексти та опрацьовуючи завдання, студенти знайомляться з історією, культурою, науковими досягненнями українських учених і відомих діячів, зокрема з сучасним Харковом. Також тексти "Історія України", "Гімн України", "Культурне життя Харкова", "Літературний Харків" сприяють формуванню в іноземних студентів уявлення про політичне, наукове, культурне життя України, створити її позитивний образ. Вказівки розраховані на студентів-іноземців І курсу, але можуть бути використані па II, III курсах як допоміжний матеріал.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9438-6965
orcid.org/0000-0001-5875-5164
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53218
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_My_navchaiemosia.pdf612,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.