Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53219
Title: Підготовка до тестування з мови професійного навчання. Аудіювання та говоріння
Authors: Лухіна, Марина Юріївна
Чернявська, Світлана Миколаївна
Гомон, Андрій Михайлович
Keywords: методичні вказівки; інтенції; монологічне мовлення; діалогічне мовлення; комунікативні наміри
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Видавництво "Форт"
Citation: Підготовка до тестування з мови професійного навчання. Аудіювання та говоріння : метод. вказівки для практ. занять з дисциплін "Українська мова як іноземна" та "Мова професійного навчання" для іноземних студентів усіх спец. / уклад.: М. Ю. Лухіна, С. М. Чернявська, А. М. Гомон ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Форт, 2021. – 42 с. – Укр., рос. мовами.
Abstract: Зараз в Україні створена система рівнів спільного володіння українською мовою як іноземною, яка відповідає міжнародним стандартам: елементарний рівень (А1), базовий рівень (А2), перший рівень (В1), просунутий рівень (В2), високий рівень (С1), четвертий рівень вільного володіння (С2). Розробка системи рівнів володіння українською мовою як іноземним, лінгвометодичний опис цих рівнів у формі вимог, а також створення відповідної системи тестування має визначальне значення для сучасної теорії і практики викладання української мови як іноземного і мови професійного навчання. Розробка системи рівнів володіння українською мовою як іноземною, опис цих рівнів у формі вимог, а також створення відповідної системи тестування має визначальне значення для сучасної теорії і практики викладання української мови як іноземної та мови професійного навчання. Досягнення першого рівня володіння українською мовою та мовою професійного навчання дозволяє іноземцеві задовольняти основні комунікативні потреби під час спілкуванні з носіями мови в соціально–побутовій і соціально–культурній сферах. Цей рівень забезпечує необхідну базу для успішної комунікації в умовах україномовного середовища з використанням обмеженого набору мовленнєвих засобів, а також дозволяє іноземним громадянам почати здобувати якісну освіту на першому курсі в українських університетах, що висуває вимогу обов’язкового тестування іноземних студентів. У цих методичних вказівках (Частина 1) подано вимоги до тестування з аудіювання та говоріння, що відповідають першому рівню володіння українською як іноземною та мовою професійного навчання. Спочатку аналізується зміст комунікативно–мовної компетенції, пропонуються ситуації та теми спілкування. Для кожного виду мовленнєвої діяльності подано вимоги для реалізації основних інтенцій, завдання та інструкції для їх виконання під час тестування.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9728-0616
orcid.org/0000-0002-9438-6965
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53219
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Pidhotovka_do_testuvannia.pdf537,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.