Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53220
Название: Обґрунтування цін на продукцію підприємства на основі оптимізаційних моделей
Другие названия: Substantiating the Prices for Enterprise Products on the Basis of Optimization Models
Авторы: Осипенко, Станіслав Миколайович
Романчик, Тетяна Володимирівна
Писаревський, Сергій Васильович
Ключевые слова: ціна; прибуток; постійні витрати; змінні витрати; маржинальний дохід; модель беззбитковості; price; profit; fixed costs; variable expenses; margin income; break-even model
Дата публикации: 2020
Издательство: ФОП Лібуркіна Л. М.
Библиографическое описание: Осипенко С. М. Обґрунтування цін на продукцію підприємства на основі оптимізаційних моделей / С. М. Осипенко, Т. В. Романчик, С. В. Писаревський // Бізнес Інформ. – 2020. – № 6. – С. 145-151.
Краткий осмотр (реферат): Визначено доцільність застосування економіко-математичних оптимізаційних моделей для обґрунтування цін та обсягу продукції з метою отримання підприємством максимального прибутку на основі використання аналітичних можливостей економічної моделі беззбитковості виробництва. Сформульовано у змістовному та математичному вигляді задачу оптимізації для визначення рівня цін та обсягу продукції багатономенклатурного виробництва, що дозволяє отримати максимум прибутку при обмеженнях на величину виробничої потужності. Як параметр оптимізації запропоновано використати величину маржинального доходу за видами продукції, для якого визначаються оптимальні значення її ціни та обсягу. Розроблено схему розв’язання сформульованої задачі та надано рекомендації щодо виконання її блоків. Як вихідні дані використано залежності цін та змінних витрат на одиницю продукції від обсягу її виробництва, на основі яких розраховується маржинальний дохід на одиницю продукції та відповідний обсяг продукції. Для розв’язання задачі обрано метод покрокової оптимізації. Кожний крок – це черговий вид продукції. На ньому формується масив величини маржинального доходу для обсягу продукції в натуральному вимірі за вибраним інтервалом, з якого обирається максимальна величина. Далі перевіряються умови обмеження. У результаті для кожного виду продукції визначаються максимальні величини маржинального доходу та відповідні йому ціни й обсяг продукції. Потім, шляхом віднімання від суми максимальних величин для всіх видів продукції величини загальних постійних витрат, розраховується величина прибутку, яка для даних умов задачі оптимізації є максимальною. Проведено перевірку запропонованих рекомендацій на прикладі з умовними даними для трьох видів продукції.
It is determined that use of the economic-mathematical optimization models should be feasible in substantiating prices and volumes of products in order to maximize the profit of enterprise based on the analytical capabilities of the economic model of break-even production. The task of optimizing the determination of the level of prices and volumes of products in a multi-topic production is formulated in both substantial and mathematical form, allowing to receive the maximum profit at the limits in terms of the size of production capacity. As an optimization parameter, it is proposed to use the value of margin income by types of products for which the optimal values of price and volume are defined. A scheme is developed to solve the formulated task and recommendations are given for the implementation of its blocks. As the baseline data are used the price dependencies and variable costs per production unit on the volume of output, on the basis of which margin income per production unit along with the the corresponding production output are calculated. A step-by-step optimization method has been chosen to solve the task. Every step represents another type of production. Upon it is formed an array of value of margin income for the volume of products in the physical measurement with the selected interval, from which the maximum value is determined. The terms of the restriction are then checked. As result, the maximum margin income and the corresponding prices and production volume are determined for each product. Further, by subtracting from the maximum sum of the total fixed costs, the amount of profit is calculated, which is the maximum for the conditions of these optimization task. The proposed recommendations are checked using the example of conditional data for three types of products.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0548-6428
orcid.org/0000-0002-2065-2415
orcid.org/0000-0002-2537-0767
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53220
Располагается в коллекциях:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Biznes_inform_2020_6_Osypenko_Obgruntuvannia.pdf1,04 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.