Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53235
Title: Вивчаємо українську. Частина 1
Authors: Снігурова, Тетяна Олексіївна
Keywords: методичні вказівки; український алфавіт; рукописні літери; дієвідмінювання; кількісні числівники; займенники
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Цифра Принт"
Citation: Вивчаємо українську : метод. вказівки для самост. роботи іноземних студентів. Ч. 1 / уклад. Т. О. Снігурова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Цифра Принт, 2021. – 44 с.
Abstract: Іноземним студентам, що навчаються в закладах освіти України, передбачається вивчення української як мови професійного навчання. Частина студентів вивчає українську мову в короткостроковому форматі (140 годин практичних занять, 96 годин самостійної роботи). Обмежений обсяг навчального навантаження спричинив необхідність розробки інтенсивного курсу української мови. Він має на меті ознайомити студентів з основами української літературної мови, дати поняття про її фонетичні особливості, граматичну систему, забезпечити оволодіння лексичним мінімумом, який би дав змогу використовувати типові для різних ситуацій побутового спілкування моделі мовленнєвої поведінки. Крім того, іноземні студенти мають в короткий термін підготуватися до професійного спілкування в навчальному процесі за фахом. Особливими рисами програми з короткострокового навчання є інтенсивний характер, великий обсяг граматичного і лексичного матеріалу, що підлягає засвоєнню, та необхідність швидкого опанування моделями мовленнєвої поведінки у побутовій та професійній сферах. Методичні вказівки "Вивчаємо українську" складаються з двох частин. Перша частина методичних вказівок містить два модулі. Перший змістовний модуль знайомить студентів з фонетичними особливостями української мови та абеткою, з українським правописом, дає правила читання. Студенти засвоюють поняття іменників, прикметників та особових займенників у називному відмінку однини та множини. Другий змістовний модуль містить інформацію про іменнико-відмінкову систему: знахідний та місцевий відмінки іменників, прикметників та займенників, а також знайомить іноземних студентів з поняттям про теперішній, минулий і майбутній часи дієслів недоконаного виду. Теоретичні правила відпрацьовуються на численних вправах. Подані мовленнєві зразки вводяться в мікротексти та діалоги. Методичні вказівки призначено іноземним студентам початкового етапу для самостійної роботи з української мови (рівень А1).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53235
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyvchaiemo_ukrainsku.pdf2,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.