Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53239
Title: Методичні вказівки з організації та проведення всіх видів практики
Authors: Грищенко, Володимир Миколайович
Радіонова, Світлана Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; бакалаври; навчальний процес; робочі програми; магістри
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки з організації та проведення всіх видів практики [Електронний ресурс] : для студентів спец. 22 "Комп'ютерні науки", спеціалізації "Інформаційні технології проектування" (ден. та заоч. форми навчання) / уклад.: В. М. Грищенко, С. В. Радіонова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 11 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53239.
Abstract: Практична підготовка студентів є одним з найважливіших видів навчальної роботи, яка призначена максимально сприяти їх професійному становленню та забезпечувати адаптацію в трудовому колективі. Практика представляє собою специфічний вид навчальної діяльності, яка орієнтована в першу чергу на набуття студентами стійких навичок самостійної роботи при вирішенні задач, які є типовими для спеціальності. Наскрізна програма призначена для методичного забезпечення єдиного комплексного підходу до організації практики студентів по спеціальності з дотриманням системності, неперервності та послідовності в їх підготовці. У відповідності до навчального плану спеціальності 122 передбачено проведення наступних видів практики: - переддипломна – VIІІ семестр, 4 / 3 тижні для бакалаврів очної / заочної форм навчання відповідно; - переддипломна – ХІ семестр, 8 / 3 тижні для магістрів очної / заочної форм навчання відповідно.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53239
Appears in Collections:Кафедра "Динаміка та міцність машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Praktyka.pdf545,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.