Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53240
Title: Методичні вказівки з організації та проведення всіх видів практики
Authors: Грищенко, Володимир Миколайович
Радіонова, Світлана Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; робочі програми; магістри; бакалаври
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки з організації та проведення всіх видів практики [Електронний ресурс] : для студентів спец. 113 "Прикладна математика", спеціалізації "Математичне та програмне забеспечення структурного аналізу" / уклад.: В. М. Грищенко, С. В. Радіонова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 11 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53240.
Abstract: Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів, представляє собою один з найважливіших видів навчальної роботи, призначена максимально сприяти їх професійному становленню та забезпечувати адаптацію в трудовому колективі. Практика представляє собою специфічний вид навчальної діяльності, яка орієнтована в першу чергу на набуття студентами стійких навичок самостійної роботи при вирішенні задач, які є типовими для спеціальності. Наскрізна програма призначена для методичного забезпечення єдиного комплексного підходу до організації практики студентів по спеціальності з дотриманням системності, неперервності та послідовності їх підготовки. У відповідності до навчального плану спеціальності 113 передбачено проведення наступних видів практики: - переддипломна для бакалаврів - VIІІ семестр, 4 тижні; - переддипломна для магістрів – ХІ семестр, 8 тижнів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53240
Appears in Collections:Кафедра "Динаміка та міцність машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vydy_praktyky.pdf619,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.