Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53273
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою "Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах"
Authors: Резинкіна, Марина Михайлівна
Кубрик, Борис Іванович
Гетьман, Андрій Володимирович
Литвиненко, Світлана Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; закони комутації; початкові умови; електрична енергія; індуктивність
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою "Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах" : з дисциплін "Теоретичні основи електротехніки", "Теорія електричних та магнітних кіл", "Теорія електромагнітних кіл", "Теорія електричних кіл та сигналів", "Теорія електромагнітних кіл" : для студентів спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 171 "Електроніка", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / уклад.: М. М. Резинкіна [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 56 с.
Abstract: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою: "Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах" містять основні теоретичні положення, приклади розрахунків та варіанти індивідуальних завдань. Ця розрахунково-графічна робота є базовою для одержання студентами практичних навичок використання теоретичних знань при розрахунках перехідних процесів в лінійних електричних колах. Потреба у вивченні та розрахунках перехідних процесів зумовлена тим, що дає змогу передчасно виявити можливі різні збільшення напруги та струму, які можуть призвести до небажаних наслідків, а також деформації за формою та амплітудою сигналів під час їх проходження через імпульсні електронні та радіотехнічні пристрої. Методичні вказівки призначені для студентів електротехнічного та комп’ютерно-інформаційного профілю.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1896-9306
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53273
Appears in Collections:Кафедра "Теоретичні основи електротехніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rozrakhunok_perekhidnykh_protsesiv.pdf2,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.