Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛисаченко, Ігор Григоровичuk
dc.contributor.authorПодустов, Михайло Олексійовичuk
dc.contributor.authorБабіченко, Анатолій Костянтиновичuk
dc.contributor.authorДзевочко, Альона Ігорівнаuk
dc.date.accessioned2021-06-29T08:36:38Z-
dc.date.available2021-06-29T08:36:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки до самостійного (дистанційного) засвоєння навчальної дисципліни "Програмне забезпечення АСУ та КІСУ" (комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та SCADA-системи) [Електронний ресурс] : для студентів спец. 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / уклад.: І. Г. Лисаченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 31 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53288.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53288-
dc.description.abstractМетодичні вказівки розроблені як допомога до самостійного засвоєння навчальної дисципліни "Програмне забезпечення АСУ та КІСУ" студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання за освітньою програмою 15 – "Автоматизація та приладобудування" та за спеціальністю 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". В методичних вказівках наведені вимоги стандарту вищої освіти другого рівня підготовки (магістра) за вказаною спеціальністю. Вони містять відомості про порядок вивчення дисципліни, вимоги до знань та вмінь студентів, розподіл навчального часу, форми та порядок проведення занять, змістовні модулі, перелік питань та практичних завдань до модулів та іспиту, варіанти індивідуальних завдань та перелік питань для самостійного контролю. Зважаючи на мету видання, методичні вказівки не містять теоретичних відомостей, тобто вони лише вказують студенту про порядок засвоєння дисципліни. Отже, при цьому необхідне використання додаткових матеріалів, тобто курсу лекцій, методичних вказівок до виконання лабораторних робіт та домашнього завдання. Посилання на джерела інформації наведені у списку літератури.uk
dc.language.isouk-
dc.subjectметодичні вказівкиuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectавтоматизовані робочі місцяuk
dc.subjectпрограмні засобиuk
dc.subjectнавчальний процесuk
dc.titleМетодичні вказівки до самостійного (дистанційного) засвоєння навчальної дисципліни "Програмне забезпечення АСУ та КІСУ" (комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та SCADA-системи)uk
dc.typeLearning Objecten
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-3723-8587-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0003-2119-1961-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-8649-9417-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-5988-5577-
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramne_zabezpechennia.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.