Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛисаченко, Ігор Григоровичuk
dc.contributor.authorПодустов, Михайло Олексійовичuk
dc.contributor.authorБабіченко, Анатолій Костянтиновичuk
dc.contributor.authorДзевочко, Альона Ігорівнаuk
dc.date.accessioned2021-06-29T09:21:29Z-
dc.date.available2021-06-29T09:21:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки до самостійного (дистанційного) засвоєння навчальної дисципліни "Програмне забезпечення промислових контролерів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. (дистанц.) форм навчання / уклад.: І. Г. Лисаченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53290.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53290-
dc.description.abstractМетодичні вказівки розроблені як допомога до самостійного (дистанційного) вивчення навчальної дисципліни "Програмне забезпечення промислових контролерів" студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання за спеціальністю 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". В методичних вказівках наведені вимоги стандарту вищої освіти першого рівня підготовки (бакалавра) за вказаною спеціальністю. Вказівки містять необхідні відомості про порядок вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь студентів, розподіл навчального часу, форму, види та порядок проведення занять, змістовні модулі, перелік питань та практичних завдань до модулів та іспиту, варіанти індивідуальних завдань та перелік питань для самостійного контролю. Зважаючи на мету видання, методичні вказівки не містять теоретичних відомостей, тобто, вони лише вказують студенту про порядок засвоєння дисципліни. Отже, здобувачу вищої освіти необхідно використовувати додаткові інформаційні матеріали та інші друковані видання, тобто, курс лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та індивідуального домашнього завдання. Посилання на джерела інформації наведені у списку літератури.uk
dc.language.isouk-
dc.subjectметодичні вказівкиuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectпрограмні засобиuk
dc.subjectтипи данихuk
dc.subjectтехнологічні процесиuk
dc.subjectпрограмуванняuk
dc.titleМетодичні вказівки до самостійного (дистанційного) засвоєння навчальної дисципліни "Програмне забезпечення промислових контролерів"uk
dc.typeLearning Objecten
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-3723-8587-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0003-2119-1961-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-8649-9417-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-5988-5577-
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramne.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.