Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРайко, Діана Валеріївнаuk
dc.contributor.authorПодрез, Ольга Іванівнаuk
dc.date.accessioned2021-06-30T12:51:13Z-
dc.date.available2021-06-30T12:51:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationРайко Д. В. Прогнозування доходу промислових підприємств від проведення капіталізації виробництва / Д. В. Райко, О. І. Подрез // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions оf Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. – Кременчук : КрНУ, 2019. – Вип. 6 (119). – С. 25-34.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53327-
dc.description.abstractСучасний стан фондів призводе до зниження доходів від реалізації продукції та погіршення екологічної си-туації в регіонах, де працюють промислові підприємства. Покращення фондів здійснюється шляхом капіталі-зації. Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретичних основ та практичного забезпечення процесу про-гнозування доходу промислового підприємства від проведення капіталізації виробництва. Відбір головних фак-торів, що впливають на дохід підприємства проводився за допомогою Парето-відсіювання. Розроблено регре-сійну модель прогнозування доходів, яка враховує стан виробничих та природоохоронних фондів, обсяги випу-ску продукції, забруднення природного середовища. Вперше побудовано логічну модель капіталізації фондів та доходів на прикладі коксохімічного виробництва. Запропоновано процес капіталізації виробництва розглядати як інструмент управління розвитком підприємства. На відміну від існуючих моделей прогнозування доходів, враховує позитивний вплив від покращення стану фондів та зниження шкідливих викидів від виробничої діяль-ності. Модель має практичну значимість, оскільки дозволяє оперативно реагувати на зміни факторів та здійс-нювати прогноз доходів за видами продукції.uk
dc.description.abstractThe concept of "capitalization", goals and objectives for its implementation, types in relation to the industrial enterprise are specified: capitalization of incomes, expenses, funds, etc. A logical model of the capitalization of funds and incomes is constructed using the example of coke production. It shows the impact on the profits of production and environmental funds. It is proposed to consider the process of capitalization of production as a tool for managing the development of economic entities. It consists of four circuits: production-technical, production-ecological, forecast-organizational and financial-investment. The control circuits have a procedure for the operation of the tool. The factors influencing the level of income of coke-chemical enterprises are determined. The reasonable choice of indicators by groups of factors by Pareto-screening method is made.en
dc.language.isouk-
dc.publisherКременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградськогоuk
dc.subjectкапіталізація фондівuk
dc.subjectкапіталізація доходівuk
dc.subjectПарето-відсіюванняuk
dc.subjectрегресійна модельuk
dc.subjectfund capitalizationen
dc.subjectincome capitalizationen
dc.subjectPareto-screeningen
dc.subjectmultifactor regression modelen
dc.titleПрогнозування доходу промислових підприємств від проведення капіталізації виробництваuk
dc.title.alternativeForecasting the income of industrial enterprises from the production capitalizationen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.30929/1995-0519.2019.6.25-34-
Appears in Collections:Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KNU_2019_6_Raiko_Prohnozuvannia.pdf806,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.