Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53332
Title: Текст лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту"
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: текст лекцій; навчальний процес; Міжнародні стандарти; соціальне страхування; кредитні операції; собівартість продукції
Issue Date: 2020
Citation: Текст лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" [Електронний ресурс] : для спец. 071 "Облік і оподаткування", другого (магістер.) рівня ден. і заоч.-дистанц. форми навчання / уклад. Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 72 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53332.
Abstract: Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. Компетентності: 1) Здатність до пізнання теоретичних, методичних та практичних положень контрольного процесу та застосування міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики. 2) Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Результати навчання: 1) Розуміти порядок організації формування інформації за стадіями облікового процесу, управління якістю обліку і контролю з урахуванням професійного судження. 2) Демонструвати знання податкового законодавства, вміння обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання, здійснювати податкові розрахунки та формувати податкову звітність. Використовувати знання з міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8551-1544
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53332
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Metodyka_audytu.pdf824,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.