Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53333
Title: Текст лекцій з дисципліни "Управлінський аудит"
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: текст лекцій; економіка; фінансово-господарський контроль; ревізія; тематичні контрольні перевірки; професійна етика аудиторів
Issue Date: 2020
Citation: Текст лекцій з дисципліни "Управлінський аудит" [Електронний ресурс] : для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 071 Облік і оподаткування / уклад. Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 190 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53333.
Abstract: Перехід економіки до ринкових відносин, створення нових суб'єктів господарювання з різними формами власності зумовили необхідність внесення кардинальних змін до колишньої системи фінансово-господарського контролю, яка відповідала потребам командно-адміністративної системи управління. Як результат цих змін поряд з державною контрольно-ревізійною службою виникли нові галузі контролю, а саме: аудит, державна податкова служба, Державне казначейство, управління Пенсійного фонду, Антимонопольний комітет та ін.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8551-1544
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53333
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2020_Mardus_Upravlinskyi_audyt.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.