Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53338
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу "Організація і методика аудиту"
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: методичні вказівки; власний капітал; коефіцієнт маневреності; грошові кошти; фінансові інвестиції; коефіцієнт абсолютної ліквідності; аналіз платоспроможності
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу "Організація і методика аудиту" [Електронний ресурс] : для студентів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 71 "Облік і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53338.
Abstract: Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" складена відповідно до освітньо–професійної програми підготовки студентів рівень другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування". Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. Завдання дисципліни: – вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; – нормативно–правових актів, що регулюють аудиторську та банківську діяльність, набуття практичних навичок з організації; – планування та виконання аудиторських процедур.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8551-1544
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53338
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Orhanizatsiia_i_metodyka.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.