Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53343
Title: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Організація і методика аудиту"
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: методичні вказівки; необоротні активи; інвестиції; грошові кошти; дебіторська заборгованість; бухгалтерський облік
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Організація і методика аудиту" [Електронний ресурс] : для студентів другого (магістер.) рівня спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 14 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53343.
Abstract: Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" складена відповідно до освітньо–професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 07 "Облік і оподаткування" спеціалізації 071 "Облік, аудит і оподаткування". Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. Завдання дисципліни: – вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; – нормативно–правових актів, що регулюють аудиторську та банківську діяльність, набуття практичних навичок з організації; – планування та виконання аудиторських процедур.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8551-1544
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53343
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Orhanizatsiia_i_metodyka_audytu.pdf415,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.