Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53351
Title: Методичні вказівки з виконання контрольної (індивідуальної) роботи з дисципліни "Управлінський аудит"
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: методичні вказівки; аудиторські послуги; навчальний процес; фінанси
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки з виконання контрольної (індивідуальної) роботи з дисципліни "Управлінський аудит" [Електронний ресурс] : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищ. освіти спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Мардус ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 15 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53351.
Abstract: Методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Управлінський аудит" сприяють освоєнню студентами денної і заочної форми навчання складної та змістовної інформації дисципліни, основи теорії організації управлінського аудиту, систему організації її на підприємствах України, організації та методології проведення контролю в Україні з використанням національних і міжнародних стандартів (норм) аудиту і відіграє особливо важливу роль у формуванні комплексу знань та вмінь спеціалістів бухгалтерського обліку та аудиту. Зміст завдань, що надано у методичних вказівках, побудовано зі збереженням принципу взаємозв'язку теоретичного обґрунтування і практичного застосування знань щодо досліджуваної дисципліни. Особлива увага приділена організації та контролю при прийнятті рішень щодо формування стану управлінського аудиту та організації бухгалтерського обліку та бізнесу в цілому.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8551-1544
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53351
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Audyt.pdf349,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.