Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53368
Title: Фінансовий аналіз
Authors: Якименко-Терещенко, Наталія Василівна
Keywords: конспкт лекцій; ліквідність; платоспроможність; фінансова стійкість; трендовий аналіз; інформаційне забезпечення
Issue Date: 2021
Citation: Якименко-Терещенко Н. В. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання / уклад. Н. В. Якименко-Терещенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 54 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53368.
Abstract: Конспект лекцій підготовлений відповідно до робочої програми. Він являє собою одну з частин повного навчально-методичного комплексу дисципліни "Фінансовий аналіз". Видання призначено для проведення лекцій з окремих тем і в цілому по курсу, може бути використано як допоміжний матеріал при підготовці до іспитів, а також при самостійному вивченні окремих питань з тем курсу.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2927-7989
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53368
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Finansovyi_analiz.pdf614,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.