Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53370
Title: Основи бізнес-аналізу
Authors: Якименко-Терещенко, Наталія Василівна
Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна
Keywords: методичні вказівки; бізнес-модель; бізнес-процес; бізнес-портфель; бенчмаркінг; реінжиніринг
Issue Date: 2020
Citation: Основи бізнес-аналізу [Електронний ресурс] : текст лекцій для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" [першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання] / уклад.: Н. В. Якименко-Терещенко, О. В. Сиром'ятникова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 88 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53370.
Abstract: Конкурентні переваги компаній в цей час значною мірою визначаються їх можливостями підлаштовуватися під зміни ринку: впроваджувати інноваційні технології, нові продукти, адаптувати методи управління. Зміни бізнесу не тільки мають бути націлені на виробництво високоякісних продуктів, а й перебувати під пильною увагою осіб, зацікавлених у практичних результатах таких змін, тобто стейкхолдерів.Метою вивчення дисципліни є формування знань з концептуальних основ бізнес-аналізу економічних явищ, які відбуваються в результаті здійснення як окремих бізнес-процесів, так і всієї діяльності бізнес-одиниць і комерційних компаній в цілому: причинно-наслідкових зв’язків цих явищ і процесів, а також їх відповідність вимогам зацікавлених осіб, що спрямовано на підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності та забезпечення стійкого розвитку.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2927-7989
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53370
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Osnovy_biznes.pdf968,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.