Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53391
Title: Перспективи вдосконалення рецептурного складу зернових батончиків та аналіз ринку
Other Titles: Prospects for improving the recipe composition of grain bars and market analysis
Authors: Чорней, Крістіна Анатоліївна
Тимчак, Дмитро Олександрович
Миколенко, Світлана Юріївна
Keywords: поп-сорго; поп-амарант; лляний шрот; якість; pop-sorghum; pop-amaranth; flaxseed meal; quality
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чорней К. А. Перспективи вдосконалення рецептурного складу зернових батончиків та аналіз ринку / К. А. Чорней, Д. О. Тимчак, С. Ю. Миколенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (8). – С. 127-135.
Abstract: Досліджено ринок безглютенових зернових батончиків як харчових концентратів та перспективних харчових продуктів з дієтичними властивостями. Асортимент зернових батончиків складає 12% від загальної кількості харчових концентратів в Україні, з яких лише 1% належить зерновим батончикам на основі безглютенової сировини. Встановлено, що основним компонентом як вітчизняних, так і закордонних батончиків є різні продукти переробки зерна. Проаналізовано асортимент зернових батончиків вітчизняного та закордонного виробництва з точки зору їх компонентного складу та позиціонування на ринку, який класифіковано на чотири групи: батончики, збагачені вітамінами; батончики з додаванням ароматизаторів і консервантів; батончики із замінниками цукру, популярні серед вітчизняних виробників; батончики з додаванням пальмової олії, характерні для експортної продукції. Виявлено, що зернові батончики вітчизняних виробників характеризуються введенням насіння льону, чіа, амаранту, гарбуза, конопель та продуктів його переробки у рецептурі безглютенових батончиків, але в невеликих кількостях. Встановлено, що додавання сухофруктів та ягід, таких як вишня, журавлина, абрикоси та виноград, також популярне серед вітчизняних виробників. Показано, що переважна більшість вітчизняних виробників використовують суміш з чотирьох видів злакових пластівців в якості зернової основи, а саме: вівсяні, пшеничні, ячмінні та кукурудзяні пластівці. Враховуючи потребу в альтернативних зернових ресурсах для оздоровчих батончиків, продукти переробки зерна сорго, амаранту, льону виступають перспективною сировиною для розроблення безглютенової продукції. Досліджено вплив нетрадиційної сировини (поп-сорго, поп-амарант, амарантові пластівці, лляний шрот, макуха волоського горіха) на якість зернових батончиків. Підтверджено, що використання даних інгредієнтів сприяє збагаченню зернових батончиків лізином, поліфенолами, лігніном, вітамінами та основними макро- та мікроелементами. Доведено, що розроблені безглютенові зернові батончики володіють високими споживчими якостями, тому здатні відповідати зростаючому попиту на безглютенові продукти харчування серед споживачів, забезпечуючи розширення асортименту зернових батончиків на українському ринку.
The market for gluten-free cereal bars as food concentrates and promising food products was studied from the focus of their dietary properties and a functional purpose. The range of grain bars made up 12% of the total food concentrates market in Ukraine and only about 1% of which was devoted to gluten-free grain bars. The main component of both domestic and foreign grain bars included the various products of grain processing. The range of grain bars of domestic and foreign production was analyzedin terms of their component composition and positioning on the market, and then classified into four groups: bars enriched with vitamins; bars with added flavorings and preservatives; bars with sugar substitutes popular among domestic producers; bars with the addition of palm oil, typical for export products. The grain bars of Ukrainian producers werecharacterized by addition of flax, chia, amaranth, pumpkin, hemp processed products into the composition of gluten bars,but in small quantities. The addition of dried fruits and berries, such as cherries, cranberries, apricots, and grapes, was also popular among domestic manufacturers. Overwhelming majority of the domestic producers used a mixture of four types of cereal flakes as the grain base, namely: oat, wheat, barley and, corn flakes. Taking into account a need in alternative plant resources for the wholesome bars, sorghum, amaranth, flax grain processed products are excellent for the development of gluten-free products. Effect of these non-traditional raw materials (pop sorghum, pop amaranth, flax meal, walnut cake, etc.) on the quality of the grain bars was studied. The use of these ingredients contributed to the enrichment of the grain bars with essential macro-and microelements, lysine, polyphenols, lignin, and vitamins. The developed gluten-free grain bars showed the high consumer qualities; therefore, they are capable to meet the growing demand for gluten-free food products among consumers, providing to widen the range of the grain bars on the Ukrainian market.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0800-6071
orcid.org/0000-0003-1216-6078
orcid.org/0000-0002-1959-1141
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.02.18
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53391
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_NRST_Chornei_Perspektyvy.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.