Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53392
Название: Accounting and analytical information formation by business entities under conditions of sustainable development concept realization
Другие названия: Формування обліково-аналітичної інформації суб'єктами господарювання в умовах дії концепції сталого розвитку
Авторы: Iershova, Natalia
Kryvytska, Olha
Kharchuk, Yulia
Ключевые слова: strategic management accounting; management; sustainable development; decision making; обліково-аналітична інформація; стратегічний управлінський облік; управління; сталий розвиток; ухвалення рішень
Дата публикации: 2021
Издательство: Університет банківської справи
Библиографическое описание: Iershova N. Accounting and analytical information formation by business entities under conditions of sustainable development concept realization / N. Iershova, O. Kryvytska, Yu. Kharchuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activities: problems of theory and practice : зб. наук. пр. / гол. ред. А. Я. Кузнєцова. – Львів : УБС, 2021. – Т. 2, № 37. – С. 86-94.
Краткий осмотр (реферат): According to the results of studies of scientists researches publications and empirical studies on accounting and analytical information, the relevance of its formation in the conditions of the concept of sustainable development increases. Attention is focused on the importance of factors influencing the generation of relevant accounting and analytical information for decision-making on sustainable development of the enterprise. The factors influencing the generation of up-to-date accounting and analytical information by focus groups are highlighted. The experience of Ukraine shows that the development of automated information systems in the field of accounting and analysis increases the role of the accountant in the analytical management of the enterprise. The focus is on changing the management style, which affects the formation of relevant accounting and analytical information for decision making. The ability to manage critical situations is a professional competence of the subject of management. This requires in-depth reflection and understanding of each critical situation, the definition of clear positions, the formation of new strategies and management methods. The information value and usefulness of tools and methods of management accounting (system of balanced indicators, budgeting, management reporting, management analysis) for making management decisions by the management of companies are studied. The author’s model of formation of the accounting and analytical information at the enterprise in the conditions of action of the concept of sustainable development is proposed. Structure of strategic management accounting, which determines the configuration of techniques and methods of forming relevant information is substantiated. The principles of formation of the accounting and analytical information at the enterprise in the conditions of action of the concept of sustainable development are defined. The grounds have been formed for identifying modules of strategic management accounting as effective technology of formation of the accounting and analytical information for needs of management are formed. The proposals on the content and tasks of accounting, analytical, reporting modules in the system of strategic management accounting are determined.
За результатами досліджень публікацій науковців, а також емпіричних досліджень щодо обліково-аналітичної інформації збільшується актуальність її формування в умовах дії концепції сталого розвитку. Акцентовано увагу на значущості факторів, які впливають на генерування актуальної обліково-аналітичної інформації для ухвалення рішень щодо сталого розвитку підприємства. Виокремлено фактори, що впливають на генерування актуальної обліково-аналітичної інформації за фокус-групами. На прикладі досвіду України показано, що розвиток автоматизованих інформаційних систем у сфері обліку та аналізу збільшує роль бухгалтера в аналітичному забезпеченні управління діяльністю підприємства. Зосереджено увагу на зміні стилю управління, який впливає на формування актуальної обліково-аналітичної інформації для ухвалення рішень. Уміння управляти критичними ситуаціями є професійною компетентністю суб’єкта управління. Це потребує поглибленої рефлексії і розуміння кожної критичної ситуації, визначення чітких позицій при формуванні нових стратегій і методів управління. Досліджено інформаційну цінність і корисність інструментів та методів управлінського обліку (система збалансованих показників, бюджетування, управлінська звітність, управлінський аналіз) для ухвалення управлінських рішень менеджментом компаній. Запропоновано авторську модель формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві в умовах дії концепції сталого розвитку. Обґрунтовано структуру стратегічного управлінського обліку, яка визначає конфігурацію прийомів і способів формування актуальної інформації. Визначено принципи формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві в умовах дії концепції сталого розвитку. Сформовано підстави для розвитку модулів стратегічного управлінського обліку як дієвої технології формування обліково-аналітичної інформації для потреб менеджменту. Окреслено пропозиції щодо змісту і завдань облікового, аналітичного, звітного модулів в системі стратегічного управлінського обліку.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3544-3816
orcid.org/0000-0002-0844-3362
orcid.org/0000-0003-4874-1652
DOI: doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229931
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53392
Располагается в коллекциях:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
FKD_PTP_2021_2_37_Iershova_Accounting.pdf276,02 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.