Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53417
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"
Authors: Нагорний, Андрій Олегович
Keywords: методичні вказівки; промислові відходи; ресурсозбереження; замінник палива; енергозбереження; energy saving; resource saving; fuel substitute; industrial waste
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" усіх форм навчання / уклад. А. О. Нагорний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53417.
Abstract: Метою цих методичних вказівок є надання студентам практичних навичок виконання розрахунків, які, з одного боку, розв'язують завдання енергозабезпечення виробництва шляхом заощадження основних видів палива, повної або часткової їх заміни побічними горючими продуктами, використання технічних методів організації процесу спалювання палива. З іншого боку, дають оцінку можливості використання техногенних матеріалів та відходів як основної мінеральної сировини, вирішуючи при цьому проблему ресурсозбереження.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53417
Appears in Collections:Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_Resurso_ta_enerhozberezhennia_2021.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.