Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53444
Title: Методичні вказівки до практичного і лабораторного занять за темою "Електропровідність розчинів електролітів"
Authors: Артеменко, Валентина Мефодіївна
Майзеліс, Антоніна Олександрівна
Дерібо, Світлана Германівна
Keywords: методичні вказівки; практичні заняття; лабораторні заняття; питома електропровідність; вимірювання; сильний електроліт; закон Ома; розрахунок
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до практичного і лабораторного занять за темою "Електропровідність розчинів електролітів" : з дисципліни "Теоретична електрохімія. Ч. 1" : для студентів спец. "Технічна електрохімія" і "Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. М. Артеменко, А. О. Майзеліс, С. Г. Дерібо ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 24 с.
Abstract: Результатом проведення практичного і лабораторного занять є володіння методиками вимірювання питомої електропровідності розчинів електролітів, розраховувати еквівалентну електропровідність сильних і слабких електролітів, експериментально знаходити еквівалентну електропровідність нескінченно розбавлених розчинів, з'ясовувати різницю між ступенем дисоціації і коефіцієнтом електропровідності, розраховувати їх значення, розв'язувати задачі за темою "Електропровідність розчинів електролітів".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53444
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_Elektroprovidnist_rozchyniv_2021.pdf509,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.