Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53459
Title: Коригування гранично допустимих значень пробивної напруги трансформаторних масел методом мінімального ризику
Other Titles: Correction of transformer oil breakdown voltage maximum permissible values by the minimum risk method
Authors: Шутенко, Олег Володимирович
Пономаренко, Сергій Григорович
Keywords: результати періодичних випробувань; статистичний аналіз; закони розподілу; periodic test results; statistical analysis; distribution law
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шутенко О. В. Коригування гранично допустимих значень пробивної напруги трансформаторних масел методом мінімального ризику / О. В. Шутенко, С. Г. Пономаренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (1). – С. 105-114.
Abstract: Спосіб корекції гранично допустимих значень напруги пробою трансформаторних масел з метою мінімізації можливої ​​економічної шкоди в Росії запропоновано випадок прийняття помилкових рішень під час діагностики стану трансформаторних масел за результатами періодичних випробувань. Описаний алгоритм статистичної обробки результатів періодичного тестування, використання якого дозволяє формувати масиви з однорідними значеннями показники за апріорно обмеженою інформацією про вимірювання. Аналіз законів розподілу значень напруги пробою для трансформаторних масел, придатних і непридатних для експлуатації відповідно до значень цього показника. За результатами аналізу було встановлено, що поломка значення напруги масел з різними станами мають розподіл Вейбулла. Було визначено, що значення математичних очікувань пробою напруги справних масел зі старінням трансформаторних масел переходить в область низьких значень. Це означає, що напруга пробою максимально допустимих значеннь масел для даного розподілу повинні бути різними. Це підтверджується раніше відомим фактом, що для унімодальних розподілів гранично допустимі значення показників, що забезпечують мінімум ризику, знаходяться в інтервалі, обмеженому математичним сподіванням розподіл показників з різними станами. Сформульовано вирішальне правило та складено функцію середнього ризику для коригування максимально допустимого значення напруги пробою трансформаторних масел. Заснований на мінімізації функції середнього ризику за методом Ньютона, максимально допустимі значення напруги пробою масел. Проведений порівняльний аналіз показав, що корекція гранично допустимих разів у порівнянні з ризиками, які забезпечують використання гранично допустимі значення, регламентовані стандартами. Було встановлено, що гранично допустимі значення напруги пробою масел, що забезпечують мінімальне значення середнього ризику, не є постійними. Вони варіюються в залежності від значень несправних цін на прийняття рішень та ймовірності виникнення різні дефектні та бездефектні масляні стани трансформаторів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3141-7709
0000-0002-7860-079X
DOI: doi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.16
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53459
Appears in Collections:Вісник № 01. Енергетика: надійність та енергоефективність
Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_ENTE_Shutenko_Koryhuvannia.pdf605,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.