Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53563
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Прикладне матеріалознавство"
Authors: Бармін, Олександр Євгенович
Волков, Олег Олексійович
Погрібний, Микола Андрійович
Протасенко, Тетяна Олександрівна
Реброва, О. М.
Субботіна, Валерія Валеріївна
Федоренко, Г. А.
Keywords: методичні вказівки; самостійна робота; кристалічна будова матеріалів; термічне оброблення сплавів
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Прикладне матеріалознавство" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" освітніх програм "Автомобілі та трактори", "Машини і механізми нафтогазових промислів", "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", "Обладнання переробних і харчових виробництв" рівня бакалавра заоч. форми навчання вищих навч. закладів / уклад.: О. Є. Бармін [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53563.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53563
Appears in Collections:Кафедра "Матеріалознавство"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prykladne_materialoznavstvo_133_SR.pdf613,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.