Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53601
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи за курсом "Мікроекономіка"
Authors: Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Губанова, Ніно Нодарівна
Климова, Світлана Олегівна
Максименко, Яна Анатоліївна
Митрофанова, Анастасія Сергіївна
Решетняк, Наталя Борисівна
Яцина, Вікторія Валентинівна
Keywords: методичні вказівки; самостійна робота; попит; пропозиція; теорія споживацького вибору; теорія витрат; ринок олігополії; ціноутворення; ринок ресурсів
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи за курсом "Мікроекономіка" [Електронний ресурс] : для студентів спец. "Економіка", "Фінанси", "Облік і оподаткування", "Менеджмент", "Маркетинг", "Підприємство, торгівля та біржова діяльність", "Міжнародні економічні відносини" / уклад.: Т. А. Дяченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 40 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53601.
Abstract: Самостійна пізнавальна робота студентів – важлива і незамінна складова навчального процесу. Її доцільна організація дає здобувачам вищої освіти ефективну можливість успішно опановувати нові знання, формувати й закріплювати необхідні для майбутньої професійної діяльності компетентності, сприяє активізації пізнавального інтересу студентів, становленню у них стійкої позитивної мотивації навчання, підвищенню їхньої економічної культури. У даному навчально-методичному виданні здійснено спробу оновлення погляду на самостійну роботу з точки зору використання дистанційних освітніх технологій, збільшення частки творчої та пошуково-дослідницької діяльності студентів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53601
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Mikroekonomika_do samost_roboty.pdf525,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.