Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53677
Title: Установка для утилізації тепла і очистки димових газів
Authors: Брянкін, Сергій Серафимович
Пітак, Інна Вячеславівна
Шапорев, Валерій Павлович
Самойленко, Наталія Миколаївна
Баранова, Антоніна Олегівна
Keywords: патент; корисна модель; суха очистка; патрубки; осадження пилу; форбункер; вихрова труба
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 145343 Україна, МПК (2020.01) B08B 15/00 B01D 45/00. Установка для утилізації тепла і очистки димових газів / Брянкін С. С., Пітак І. В., Шапорев В. П., Самойленко Н. М., Баранова А. О. ; власники: Брянкін С. С., Пітак І. В., Шапорев В. П., Самойленко Н. М., Баранова А. О. – № u 2020 01361 ; заявл. 28.02.2020 ; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23. – 5 с.
Abstract: Установка для утилізації тепла і сухої очистки димових газів містить корпус з газоходами для підведення і відведення повітря, підігрівач технологічної води з патрубками підведення і відведення рідкого теплоносія, форбункер для осадження пилу, патрубки для виведення осадженого пилу. Газохід, для підведення димових газів у форбункер, виконаний у вигляді вихрової труби, параметри якої забезпечують при протіканні обертового потоку виникнення ефекту Ранка. На виході вихрової труби встановлений конічний сепаратор, для відділення підігрітого газу, що рухається в пристінному шарі. В прямоточному циклоні з коаксіальною вставкою виконаний отвір з дросельним клапаном. У форбункері виконані відбивачі у вигляді групи паралельних пластин, з можливістю зміни кутового положення відбивачів щодо потоку. Діаметр вихрової труби, її конфігурація і тип завихрювача потоку вибирається таким, щоб забезпечити значення Re при лінійному русі газу уздовж вихрової труби на рівні не менше Re = 10⁶. Додатково містить штуцер (сопло) для введення в аеродисперсну систему насичених парів води і/або води в кількості, яка буде відповідати стехіометричному відношенню до маси газових домішок (маса води дорівнює 1).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53677
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Briankin_Patent_145343.pdf207,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.