Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53692
Title: Передумови виникнення інноваційних теорій
Authors: Косенко, Андрій Васильович
Болюх, Ірина Олегівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: циклічність; хронологія; теорія М. І. Туган-Барановського; теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Косенко А. В. Передумови виникнення інноваційних теорій / А. В. Косенко, І. О. Болюх, П. Г. Перерва // Авіація, промисловість, суспільство = Aviation, Industry, Society : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Кременчук, 12 травня 2021 р. : у 2 ч. Ч. 2 / гол. редкол.: В. В. Сокуренко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 396-399.
Abstract: На підставі статистичного аналізу повної хронології наукових подій, починаючи із Древнього Сходу й закінчуючи нашими днями, побудовано залежність темпів росту науки від географічного місця й історичного етапу. Виділено п'ять наукових цивілізацій: давньоєгипетський цикл (3000 р. до н. е. – 1000 р. до н. е.); античний цикл (1500 р. до н. е. – 500 р. до н. е.); східний цикл (500 р. до н. е. – 2500 р.); слов'янський цикл (1000 р. – 3000 р.).
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53692
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosenko_Peredumovy_vynyknennia_2021.pdf551,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.