Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53709
Title: Дослідження дизайнерських фрактальних образів з використанням функцій комплексної змінної
Authors: Власенко, Є. С.
Коваленко, Сергій Володимирович
Keywords: алгоритм кодування; алгоритм стиснення інформації; фрактал Мандельброта; графічне зображення; комплексне число; візуальний образ
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Власенко Є. С. Дослідження дизайнерських фрактальних образів з використанням функцій комплексної змінної / Є. С. Власенко, С. В. Коваленко // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 6-7.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53709
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasenko_Doslidzhennia_dyzainerskykh_2020.pdf319,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.