Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53712
Title: Розробка методів та алгоритмів для кольорової корекції растрових зображень
Authors: Сніжко, Г. С.
Коваленко, Сергій Володимирович
Keywords: палітра; кольорове зображення; кольорові складові; метод кластерного аналізу; кластер; алгоритм Флойда-Стейнберга
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сніжко Г. С. Розробка методів та алгоритмів для кольорової корекції растрових зображень / Г. С. Сніжко, С. В. Коваленко // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 13-14.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53712
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snizhko_Rozrobka_metodiv_2020.pdf294,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.