Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53730
Title: Дослідження життєвого циклу інновацій
Authors: Ткачов, Максим Михайлович
Видря, Єлизавета Володимирівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інноваційна діяльність; управління; упровадження; прибуток
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Ткачов М. М. Дослідження життєвого циклу інновацій / М. М. Ткачов, Є. В. Видря, П. Г. Перерва // Авіація, промисловість, суспільство = Aviation, Industry, Society : матеріали 2-й Міжнар. наук.-практ. конф., Кременчук, 12 травня 2021 р. : у 2 ч. Ч. 2 / гол. редкол.: В. В. Сокуренко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 509-512.
Abstract: Доведено, що інноваційна діяльність промислових підприємств передбачає проведення різного роду наукових досліджень та методичних узагальнень. Один з таких напрямків відноситься до сфери класифікації видів інноваційних продуктів за різними напрямками виробничо-комерційної діяльності підприємства.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53730
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachov_Doslidzhennia_zhyttievoho_tsyklu_2021.pdf566,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.