Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53731
Title: Розвиток систем класифікації інновацій
Authors: Ткачова, Надія Петрівна
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Перерва, Петро Григорович
Keywords: інноваційна діяльність; інноваційні продукти; виробництво; промислові підприємства
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Ткачова Н. П. Розвиток систем класифікації інновацій / Н. П. Ткачова, Т. О. Кобєлєва, П. Г. Перерва // Авіація, промисловість, суспільство = Aviation, Industry, Society : матеріали 2-й Міжнар. наук.-практ. конф., Кременчук, 12 травня 2021 р. : у 2 ч. Ч. 2 / гол. редкол.: В. В. Сокуренко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 512-515.
Abstract: Доведено, що класифікація інновацій означає розподіл інновацій на конкретні групи за визначеними ознаками для досягнення поставленої мети. Це дозволяє розділити інновації за найбільш важливими ознаками з урахуванням найрізноманітніших особливостей усіх ланок виробництва, збуту і споживання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53731
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachova_Rozvytok_system_2021.pdf592,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.